ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก

...

 หัวข้อข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
 ราคากลาง
9,021,510.00
 ซื้อเอกสาร
วันที่ 20 กันยายน 2565 - วันที่ 23 กันยายน 2565
 ยื่นซอง
วันที่ 26 กันยายน 2565
 ติดต่อสอบถาม
044-002299

ไฟล์