คณะผู้บริหาร

นายไสว สายปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

นายสายฝน ประจิตต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
นายไสว บุญยิ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

นายบุญส่ง พิมพ์กลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ