กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 044-002299

นางสาวประภัสสร ลัดดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ

นางนงนุช ปัดครบุรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
( ลูกจ้างประจำ)
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ