ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     ศักยภาพในตำบล 

ศักยภาพในตำบล
ศักยภาพในตำบล  

 ศักยภาพในตำบล

 

               ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
     โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
               -   องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 ส่วน คือ
                              1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             
                              2.ส่วนการคลัง
                              3.ส่วนโยธา
                              4.ส่วนการศึกษา                                             
                              5.ส่วนสาธารณะสุข
                              6.ส่วนการเกษตร     
 
              -   จำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่   จำนวน   19    คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
จำนวน
3  คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง 
จำนวน
1   คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา
จำนวน
1   คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา
จำนวน
1   คน
ตำแหน่งในส่วนสาธารณะสุข
จำนวน
1   คน
ตำแหน่งในส่วนการเกษตร                                  
จำนวน
1   คน
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                  
จำนวน
1   คน
ตำแหน่งลูกจ้างตามภารกิจ
จำนวน
4   คน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน
6   คน
 
               - ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับประถมศึกษา                                    
จำนวน 
4    คน
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                        
จำนวน
2    คน
ปริญญาตรี                                                       
จำนวน
11 คน
ปริญญาโท                                                       
จำนวน
2    คน

           

               ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

               สรุปผลจากข้อมูลพื้นฐานของตำบลลำเพียกทั้งสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการเกษตรในพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ และการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม หากได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากส่วนราชการอื่นในกรณีที่เกินขีดความสามารถของ องค์การบริหารส่วนตำบลและของประชาชนในพื้นที่ เช่น การก่อสร้างเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การขุดสระหรือแหล่งกักเก็บน้ำขึ้นใหม่ และพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านอุปโภค บริโภคและการเกษตรตลอดปี อีกทั้งพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนในการผลิต การพัฒนาดิน และปัจจัยการผลิต ส่งเสริมอุดหนุนทุนดำเนินการให้แก่กลุ่มอาชีพเสริม เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ หาตลาดรองรับผลผลิต และให้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านปริมาณ และราคาอีกทั้งให้ความรู้ด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และงานวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือแปรรูปผลผลิตเพื่อให้อาชีพการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของตำบลมีการพัฒนาตำบลครบวงจร และยั่งยืนอันจะทำให้พัฒนาการด้านอื่นดีขึ้นตามไปด้วย

 

เอกสารประกอบ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว สายปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.143.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,964,397

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
อบต.ในเครือข่าย

สาส์นจากปลัด

ใส่ Code ที่ต้องการ

แบบสอบถาม
คู่มือสำหรับประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı