ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

False
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ ที่ยกเลิก ที่เพิ่มเติม ทั้งหมด
    ดำเนินการ ดำเนินการ            
จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 21 95.45 0 0 1 4.55 0 0 0 0 22 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหา 17 89.47 0 0 2 10.53 0 0 0 0 19 100
    ความยากจน                        
4. ยุทธศาตร์กาพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 1 20.00 0 0 4 80.00 0 0 0 0 5 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 11 84.62 0 0 2 6.67 0 0 0 0 13 100
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 14 93.33 0 0 1 6.67 0 0 0 0 15 100
   ประเพณี         0              
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 3 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 100
   และสิ่งแวดล้อม                        
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี 11 84.61 0 0 2 15.38 0 0 0 0 13 100
รวม 81 89.01 0 0.00 10 10.99 0 0 0 0 91 100

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานผลการดำเนินงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๕๘ 
     
ประกาศการรับลงทะเบียนผูัสูงอายุ เเละคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๐ 
     
ประกาศการรับลงทะเบียนผูัสูงอายุ เเละคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ขององค์การ... 
     
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... 
     
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที... 
     
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ... 
     
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559... 
     
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาน้ำสุกสระหนองพะยอม บ้านละกอ หมู่ที่ 4
   ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละกอ หมู่ที่ 4
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


เทคโนโลยี
เทคโนโลยี  

ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  

 
นายสันติ แบ๊ะหลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.145.58.37
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,249,501

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 30 กันยายน 2559


ใส่ Code ที่ต้องการ


 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.