ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ ที่ยกเลิก ที่เพิ่มเติม ทั้งหมด
    ดำเนินการ ดำเนินการ            
จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 21 95.45 0 0 1 4.55 0 0 0 0 22 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหา 17 89.47 0 0 2 10.53 0 0 0 0 19 100
    ความยากจน                        
4. ยุทธศาตร์กาพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 1 20.00 0 0 4 80.00 0 0 0 0 5 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 11 84.62 0 0 2 6.67 0 0 0 0 13 100
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 14 93.33 0 0 1 6.67 0 0 0 0 15 100
   ประเพณี         0              
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 3 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 100
   และสิ่งแวดล้อม                        
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี 11 84.61 0 0 2 15.38 0 0 0 0 13 100
รวม 81 89.01 0 0.00 10 10.99 0 0 0 0 91 100

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
     
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการ อบต.ลำเพียก
   ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรปู Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ทรงแชมเปญ หมู่ที่ 2
   โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ลำเพียก
   โครงการก่อสร้างโรงจอกรถ อบต.ลำเพียก
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายรอบลำตลาด บ้านตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
   ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 (จุดล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค หมู่ที่ 1 (สายทางจากวัดหนองโค - ทางโค้ง)
   ประกาศราคากลาง ปปช.7 ตู้สาขาโทรศัพท์
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
นายสันติ แบ๊ะหลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.224.184.33
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,648,787

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2560


ใส่ Code ที่ต้องการ


 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.