ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ ที่ยกเลิก ที่เพิ่มเติม ทั้งหมด
    ดำเนินการ ดำเนินการ            
จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 21 95.45 0 0 1 4.55 0 0 0 0 22 100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหา 17 89.47 0 0 2 10.53 0 0 0 0 19 100
    ความยากจน                        
4. ยุทธศาตร์กาพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 1 20.00 0 0 4 80.00 0 0 0 0 5 100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 11 84.62 0 0 2 6.67 0 0 0 0 13 100
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 14 93.33 0 0 1 6.67 0 0 0 0 15 100
   ประเพณี         0              
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 3 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 100
   และสิ่งแวดล้อม                        
8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี 11 84.61 0 0 2 15.38 0 0 0 0 13 100
รวม 81 89.01 0 0.00 10 10.99 0 0 0 0 91 100

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
     
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2559 
     
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ลำเพียก
   โครงการก่อสร้างโรงจอกรถ อบต.ลำเพียก
   โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.อบต.ลำเพียก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6(สายบ้านหนองไผ่ถึงลำห้วยติ้ว) ตำบลตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายข้างปั๊มน้ำมัน ดต. ธงชัย ยันทะรักษ์)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 สายกลางบ้าน- วัดบ้านโนนเสว
   ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองน้ำรอบบ้าน (ทิศตะวันออก)
ข่าวย้อนหลัง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 
นายสันติ แบ๊ะหลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.138.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,581,437

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560


ใส่ Code ที่ต้องการ


 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.